7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Командная работа: недостатки. Преимущества и недостатки командной и индивидуальной работ. К чему все это

Командная работа VS индивидуальная работа

Командная работа VS индивидуальная работа

Командная и индивидуальная работа – основные виды управления рабочим коллективом. Именно эти два вида чаще всего используются руководителем при решение самых важных задач. Молодые неопытные руководители часто стоят на пути выбора, а какую из них избрать для решений той или иной задачи. Именно поэтому так важно понять, когда можно выбирать тот или иной вид и от чего зависит их продуктивность.

Преимущества и недостатки командной и индивидуальной работ

И командная, и индивидуальная виды работ имеют свои преимущества. Давайте прежде всего рассмотрим их плюсы и минусы. Командная работа представляет собой группу людей с лидером во главе, который направляет деятельность всего коллектива и обеспечивает слаженную их работу. Он контролирует сроки ведения проекта или работы, отчитывается перед руководством. Команда – организованное звено, задача которого – решение проблемы, генерация идей, воплощение их в жизнь. Командная работа позволяет каждому участнику коллектива решить свою часть проблемы или выполнить свой отрезок работы. Таким образом узкая специализация и работа каждого сотрудника позволяет более профессионально и качественно достичь единую цель проекта и получить продукт общей деятельности. Недостатками такого вида работы является личные коллективы внутри коллектива, ведь невозможно удовлетворить желания и стремления всех членов, задержки в выполнении работы, ведь часто приходится ожидать выполнения одной части работы отдельным членом команды, чтобы передать ее далее.

Индивидуальная работа – выполнение одной задачи или проекта одним человеком от начала до конца. Он чаще всего является и лидером и исполняющим. Вся доля ответственности за выполненную работу лежит на нем. Это хорошо, ведь в таком случае не нужно искать ответственных за ошибки и неудачи в достижении целей. Недостатками индивидуальной работы можно считать то, что одному человеку приходится выполнять большой объем работы и при этом часто допускаются ошибки, которые не всегда заметны сразу. Индивидуальная работа требует от исполняющего больше времени, усилий и вовлеченности в работу.

Когда же лучше использовать индивидуальной тип труда коллектива, а когда командную работы? Индивидуальный способ выполнения работы хорошо, когда вы не хотите тратит время и штат на выполнения задач, когда исполняющий должен быть задействован в проект от начала до конца. Коллективная работа хороша, когда проект большой и одному работнику ее не потянуть.

Читайте також

Вирушаючи на співбесіду з потенційним роботодавцем, здобувач повинен добре підготуватися. Потрібно знати не тільки, як відповідати на питання, а й як ставити їх. Якщо ви маєте мету – домогтися успіху, просунутися по кар’єрних сходах, значить, для вас має значення, в якій компанії працювати

Зміна професії стає частиною сучасного світу. Наприклад, фахівці стверджують, що у наступні декілька десятків років на планеті зникнуть більше 30 видів діяльності. У той же час багато людей відкривають для себе широкі перспективи, вони прагнуть оволодіти новими знаннями, навичками. Прогрес і неухильне економічне зростання вимагає ротації кадрів і пропонує нові вакансії. Дуже складно повністю реалізувати свій потенціал, сидячи на звичному місці, особливо без гідної зарплати, перспектив зростання у професії. Однак, кинувши погляд на інші галузі, можна спостерігати постійний дефіцит кадрів, вільні посади і робочі місця

Human Research manager (HR-менеджер), або аналітик з персоналу – це керівник трудових ресурсів, якому знайдеться місце у будь-якій успішній компанії. На сьогоднішній день це сучасна, цікава, добре оплачувана посада. Її може виконувати як сам керівник підприємства за сумісництвом, так і окремо найманий професійний співробітник компанії. Безсумнівно, HR-директор добре знає, що він робить, а ще краще, що робити його підлеглим. В іншому випадку про гідну зарплату і високі досягнення годі й фантазувати

Зміна працедавця не завжди пов’язана з негативними факторами на робочому місці, іноді співробітник прагне спробувати сили в іншій сфері для саморозвитку чи за сімейними обставинами. Багато експертів висловлюють думку про те, що повернення до старого колективу не буде вигідним як в психоемоційному, кар’єрному, так і в фінансовому плані. Проте для об’єктивної оцінки кожну ситуацію необхідно розглядати індивідуально

Читать еще:  Девушки и жены футболистов вк. Жёны футболистов бывшие и настоящие

Прокрастинація – найлютіший ворог зайнятої людини. Це вона винна в повільному виконанні роботи, навіть дуже важливої. І це прокрастинація призводить до того, що замість вирішення основних завдань, ми сидимо в соцмережах або розглядаємо картинки в інтернеті. Знайомий стан, чи не так? Виявляється, йому є наукове пояснення, і навіть розроблено заходи боротьби з ним. Вірніше, підібрані кілька правил, які допомагають не відволікатися в робочий час на сторонні завдання. Готові? Тоді кидаємося у бій. з прокрастинацією

Командная работа: недостатки. Преимущества и недостатки командной и индивидуальной работ. К чему все это

Но это не означает что, работая в команде можно сразу избавиться от всех проблем и неприятностей в бизнесе. У командной работы тоже бывают свои недостатки.

Командная работа является одним из видов делегирования полномочий. Команда может состоять из сотрудников разных уровней, но обязанности и права у всех остаются едиными. Не смотря на разницу в должностях, важным остается то, что все члены команды имеют равные позиции. Благодаря такому равенству есть возможность максимально объективно оценивать способности каждого сотрудника.

Правильная и четкая постановка целей и задач для их достижения;

Правильный подбор действительно качественного состава команды;

Наличие стратегически продуманной системы работы для каждого члена команды;

Участники должны иметь способности к коллегиальной работе.

1. При командной работе предприятие способно реализовывать идеи, которые даже не имели место быть при осуществлении работы в обычном режиме. Это можно объяснить тем, что при работе в обычном режиме отдельные сотрудники не имеют прав для выхода за рамки своих должностных обязанностей, и поэтому не располагают инструментами и рычагами для решения определенных проблем.

2. Отдельный человек не в состоянии решать некоторые глобальные проблемы, но при этом командная работа дает возможность решать их без особых трудностей.

3. При работе в команде, во время принятия решений, во внимание берутся мнения всех её участников.

4. Благодаря тому, что в команде работают специалисты разных подразделений, давление той или иной вышестоящей инстанции становится просто невозможным.

5. Учитывая тот факт, что при работе в команде считаются с мнением каждого ее члена, в поле зрения гарантировано попадают и учитываются все нюансы, которые заслуживают внимания. И, благодаря этому, вероятность принятия неправильного решения сводится на «НЕТ».

6. Командная работа позволяет вовремя обнаружить все недочеты в деятельности. Все дело в том, что когда человек самостоятельно отвечает за определенный участок работы, его глаз «замыливается», и он может упустить из виду некоторые важные нюансы. Но свежий взгляд другого сотрудника максимально быстро выявляет все ошибки.

7. Работа в команде, сама по себе, усиливает готовность, возможность и способности всех руководящих сотрудников различных уровней к сотрудничеству.

8. Большинство сотрудников, которые научились работать в команде, становятся более лояльными по отношению к своим коллегам, и в будущем они намного проще взаимодействуют с сослуживцами и другими подразделениями компании.

9. За время командной работы, каждый ее член воспитывает в себе терпеливость, приучается к порядку и уважению к мнениям других людей, учится вести себя корректно во время проведения дискуссий и преодолевает в себе эгоизм. Все эти факторы сильно сказываются на общем успехе компании.

10. Сотрудники, хорошо себя зарекомендовавшие во время командной работы, получают дополнительные квалификации, которые являются ценными, как для него, так и для фирмы в целом.

11. Все члены команды, как и коллектив в целом, имеют возможность максимально раскрыть свои творческие потенциалы и реализовать их на практике.

12. Благодаря командной работе крупные фирмы имеют возможность более рационально использовать все возможности своих специалистов, которые решают задачи, выходящие за рамки должностных обязанностей.

Читать еще:  Стишок про плавание в бассейне для детей. Плавание со стихами

13. Малым и средним компаниям работа в команде дает возможность использовать все способности, навыки и профессиональные знания сотрудников максимально всесторонне. Команда без проблем может заменять работу тех специалистов, которых, по финансовым причинам, компания не имеет возможности пригласить к сотрудничеству.

1. Для того чтобы члены новой команды достаточно «притерлись» друг к другу может пройти достаточно длительное время. Также, требуется определенное время для поиска необходимой формы совместной работы.

2. Довольно часто работа в команде может отличаться медлительностью. Часто это заметно при большой численности состава команды, и когда в команде присутствуют сотрудники по совместительству. Иногда могут возникать трудности в сборе команды в определенное время, что очень сильно может сказаться на общем ходе работы.

3. Дискуссии, которые могут возникать в составе команды, отнимают слишком много времени и еще больше времени отнимается, если некоторые сотрудники в достаточном порядке не владеют навыками ведения дискуссий. В таких случаях могут возникать серьезные разногласия.

4. Иногда, работа в команде может приводить к некоторым задержкам в принятии решений, поскольку разные взгляды участников обобщаются только через продолжительные дискуссии и обсуждения.

5. Анонимность результатов работы отдельных членов команды иногда может отрицательно сказываться на общем желании трудиться. Каждый член команды, который не показывает достаточного результата, всегда имеет возможность спрятаться другого, более активного участника командной работы. Работая в команде стимул к чувству честолюбия отсутствует, так как работники не получают отдельных персональных поощрений за свои результаты.

6. В случае если определенный сотрудник в составе команды выполняет определенную задачу, которая является дополнительной к основной деятельности, то для него это может оказаться слишком большой нагрузкой. Исходя из этого, в каждом случае необходимо учитывать: сумеет тот или иной сотрудник осилить такую нагрузку, и от каких задач необходимо отказаться во время проведения командной работы.

Командная работа: за и против

Автор: Александра Ильина, Мария Решетникова | Источник: "Труд"

Командная работа не всегда лучше индивидуального труда. Если сотрудник хочет и может работать в одиночку, постарайтесь ему это устроить.

Вы наняли отличного сотрудника, но он не командный игрок. Прежде чем пытаться насильно приучить его к коллективизму, взвесьте все плюсы и минусы командной работы.

Принято считать, что идеальная форма работы в компании — это группа. Словосочетания «вписаться в коллектив», «командный дух», «умение работать в команде» уже прочно вошли в офисный лексикон, и, видимо, не зря. «Коллективный труд имеет много преимуществ: во-первых, повышается скорость выполнения работы, во-вторых, именно в командах зачастую рождаются нестандартные решения, — говорит руководитель проекта „HR-Эксперт“ Андрей Сидельников. — Естественно, несколько сотрудников способны выполнить больше работы, чем один».

Вместе продуктивнее

Главный плюс командной работы в том, что коллектив может справиться с масштабным заданием в короткие сроки. Для командной работы не характерно разделение полномочий. Над одним проектом могут трудиться совместно и рядовой сотрудник, и менеджер, и на время выполнения работы оба будут обладать примерно одинаковыми полномочиями. Также работа в группе предполагает, что во время принятия важных решений будет учитываться мнение каждого участника. Это позволяет людям взглянуть на задачу с разных ракурсов и учесть многие нюансы.

Также командная работа помогает полнее раскрыть навыки и способности сотрудников, которые прежде были незаметны в рамках одной должности, и приучает людей к решению более сложных многомерных задач.

Поработав вместе над долгосрочным проектом, коллеги становятся лояльнее друг к другу, даже если раньше у них были разногласия. Общее дело вырабатывает у сотрудников такие качества, как терпимость, готовность прислушаться к чужому мнению и умение вести дискуссию. Причем эти навыки сохраняются и после того, как совмест-ная работа подходит к концу.

Помимо того что в команде работники находят применение своим навыкам, они также получают возможность учиться друг у друга. Так, например, тесное сотрудничество опытных работников и новичков поможет последним научиться многому в процессе работы, просто наблюдая. Первым, в свою очередь, не придется тратить дополнительное время на обучение подопечных.

Читать еще:  Что есть после кардиотренировки вечером. Голодание – не выход! Что есть после кардиотренировки без вреда для здоровья и в каких количествах

Социальные животные

Важный психологический плюс работы в команде — ощущение принадлежности к коллективу. Человек, как известно, животное социальное, и принадлежность к группе дает ему поддержку и внушает уверенность. Большинство людей, какими бы независимыми они ни хотели казаться, испытывают потребность в эмоциональной привязанности. Совместная работа часто становится платформой для более прочных отношений между коллегами. Со временем сотрудничество может эволюционировать в товарищество и даже дружбу.

Стадо баранов

Тем не менее командная работа порождает множество отрицательных явлений: конформизм, зависимость от мнения и оценки окружающих, групповой эгоизм, однотипность мышления. Чем ближе отношения между членами коллектива и выше уровень симпатии, тем больше вероятность того, что подчиненные будут стремиться принять решение лишь для того, чтобы оно устроило всех. И если против команды выступает один человек, скорее всего, ему придется забыть о своем голосе: коллектив быстро поставит противника на место и забракует новую идею.

Да и вообще командная работа требует серьезных затрат времени: во-первых, это притирка и присмотр людей друг к другу. Во-вторых, это постоянные дискуссии. Чем больше людей работает в команде, тем больше между ними разногласий и тем больше времени необходимо для того, чтобы принять решение, с которым согласится кажды-й. А одиночке гораздо легче донести мысль до руководителя, а затем ее реализовать.

Призрак коммунизма

Кроме того, чем больше людей в команде, тем меньше каждый из них работает и влияет на общий результат. Непонятно, кто именно отвечает за итог работы, а особо ленивые сотрудники не стесняются прятаться за спину более активных коллег. Работник может позволить себе расслабиться — за него и так все сделают сослуживцы.

«У нас в отделе все привыкли к тому, что основную работу выполняют один-два сотрудника, а остальные попросту ничего не делают либо занимаются своими личными делами, — рассказывает менеджер по рекламе Александр Зимин. — Некоторые даже позволяют себе отлучаться в рабочее время, причем не на один час. Однажды вышло так, что мы не смогли уложиться в дедлайн с очередным проектом. А все потому, что наши „работяги“ в тот момент были в отпуске. Начальник оштрафовал весь отдел, но прошло некоторое время, и все вернулось на круги своя».

Если подчиненный работает в одиночку, начальнику гораздо легче проконтролировать его работу и спросить с него результат. Это дисциплинирует сотрудника и заставляет его работать гораздо эффективнее.

Изгнание из стада

Командная работа убивает в работниках честолюбие. Здоровая конкуренция отлично сказывается на мотивации работников и результатах их деятельности. Каждый подчиненный стремится заявить о себе, старается выполнить работу качественно и в итоге двигает команду вперед.

К тому же не все люди умеют работать в команде. Постоянное сотрудничество с коллегами превращается для таких «отщепенцев» в пытку. Зачастую одиночки — яркие сотрудники, которые не стесняются говорить то, что думают, и пренебрегают мнением окружающих. Другие, напротив, чересчур застенчивы и интровертны. Такая позиция опасна как для самого человека, так и для всего отдела.

Рано или поздно команда подвергнет «самодовольного новичка» остракизму, и тогда работник будет отлучен от деловых вопросов. Психологический настрой сотрудника скажется на результативности. Подчиненному придется или согласиться на командную работу, или уйти из компании.

«Если к вам в организацию пришел человек, который отличается высоким профессионализмом, но не может работать в команде, можно спланировать его работу так, чтобы он трудился параллельно с коллективом», — советует Андрей Сидельников. Вам необходимо распределять задачи между командой и сотрудником и постоянно контролировать и координировать работу.

Карьерный совет дня

Проверьте, что лучше

Прежде чем однозначно отвергать тот или иной способ организации труда, посмотрите, какой из них лучше соответствует специфике вашей работы. Быть может, как раз команда окажется единственной удачной формой взаимодействия.

Источники:

http://jobs.ua/articles/komandnaya-rabota-vs-individualnaya-rabota-12679
http://www.sites.google.com/site/clubsbsmarketing/vozrazenia/osobennostikomandnojrabotyplusyiminusy
http://hr-portal.ru/article/komandnaya-rabota-za-i-protiv

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector